onsdag 18 januari 2012

Stora förändringar väntar utbildningsväsendet


Vi står enligt mitt sätt att se på det inför de största förändringarna i utbildningsväsendets historia. Låt mig ta några exempel på vad det är jag menar. Det första exemplet är att vårt informations monopol som lärare har fallit. Mängden av både information och kunskap har exploderat. Ett konkret exempel på det är att det nu finns 40 miljarder sidor med information på nätet. Detta förändrar radikalt förutsättningarna både för lärande och undervisning. Det andra exemplet som jag vill lyfta fram är att man numera oberoende av tid och rum kan ta del av utbildning. Detta bland annat genom att använda smarta klienter.

Khan Academy är ett konkret exempel på detta. Den som skapade detta har med små resurser lyckats skapa en digital lärobok bestående av över 2 600 föreläsningar i videoformat som han erbjuder gratis över Internet. Med Khan Academy applikationen så kan vem som helst och när som helst ta del av alla dessa föreläsningar. Samma sak håller på att hända inom universitetsvärlden där stora universitet som MIT i Boston lägger ut sina kurser och föreläsningar fritt på nätet. Detta medför en explosionsartad effekt när det kommer till antalet som har högre utbildning, inte minst kommer detta ha stor inverkan på utvecklingsländerna. Men det kommer också i hög grad att påverka oss. Khan Academy framgångar på nätet har lett till att lärare runt om i världen har börjat testa helt nya grepp. "The flipped classroom" brukar man tala om här.

Det innebär att eleverna i olika former får innehållet innan de kommer till klassrummet istället för som nu i klassrummet. Det arbete eleverna nu gör som hemläxa ofta flyttar in i klassrummet. Detta har där det testats lett till att de elever som har det svårt i skolan kunnat få den hjälp de behöver och de elever som är duktiga har fått de utmaningar de behöver. Varje elev kan arbeta i sin takt och titta på de inspelade föreläsningarna så många gånger de behöver.

"The flipped classroom" föddes av en ren slump då två kemi lärare köpte in utrustning för att filma lektionerna för att de som var frånvarande skulle kunna ta del av lektionerna. Till deras stora förvåning så använde också de elever som var på lektionen dessa video. Snart insåg de vad de faktiskt skapat och förstod att det här kunde förändra undervisningen radikalt. Nu sprids det här världen över och fler och fler använder det, dock vet jag inte hur det ser ut i Sverige än. Det tredje exemplet är att vi kan samarbeta och diskutera med vem som helst på hela jordklotet om vad som helst i realtid. Detta är bara några exempel på vad som håller på att hända. Det kommer bli ett intressant år 2012 om man ser det till IKT i skolan!

Kollaborativ undervisning


Vi har större möjligheter än någonsin att samarbeta och kommunicera med varandra. Detta har Internet och den moderna tekniken i övrigt bidragit med. Detta har bidragit med en flora av resurser och applikationer för lärande och undervisning som man kan använda sig av i såväl sin smarta mobil som i smarta klienter som Android Surfplattor eller Ipad. Detta i sin tur får konsekvenser för skolan och undervisningen. För min del anser jag att både förespråkarna för katederundervisning och förespråkarna för eget arbete har fel. Det är det kollaborativa lärandet och den kollaborativa undervisningen som står i fokus för min del.
Samarbetet mellan elever och mellan elever och lärare är det mest centrala i den kollaborativa skola som jag företräder och därmed också argumenterar för. Kommunikation, reflektion och eftertanke står också i fokus här. Det är väldigt många som kritiserar den svenska skolan och hur den fungerar idag utifrån olika perspektiv. Men det är få som kommer med konkreta förslag på hur man som lärare ska undervisa i skolan istället för det vi har nu. Det håller helt enkelt inte att hävda att det inte finns några alternativ till det vi har idag eller det som vår utbildningsminister nu håller på att införa med katederundervisning. För det finns det verkligen.
Den stora frågan blir då hur vi ska skapa den kollaborativa skolan. För min del anser jag att Moodle, som är en öppen källkod lärplattform, är ett kraftfullt verktyg för att komma till den kollaborativa skolan. Moodle innehåller flera intressanta moduler för samarbete och för kommunikation. Forum, Wiki och bloggar är några exempel på moduler som man kan använda för samarbete i klassrummet. Elever och lärare kan ha sitt egna anteckningsblock i Moodle som man kan nå överallt på lärplattformen. Där kan elever och lärare föra anteckningar och eleverna kan samarbeta och dela anteckningar med varandra på ett enkelt sätt. Det finns också möjlighet att administrera hela projektarbeten i Moodle via en modul som heter Project tool. Detta är bara några av de ca 800 moduler och block som läraren kan använda och installera i Moodle.